İthal ettiğiniz veya ihraç ettiğiniz ürünlerin, konteyner boşaltma ve yükleme işleminin Çelikler Group Lojistik’ya ait depolarda paletli veya dökme olarak yapılabilmesi hizmetimizdir. Fiyatlandırma, indirme-bindirme işleminin paletli mi dökme mi yapıldığına ve konteynerin büyüklüğüne göre belirlenmektedir.